Fieldbarometern 2024

Fieldbarometer 2024


Arbetsgruppen för fieldbarometeren har jobbat fram ett reviderat förslag på fieldbarometeren inför 2024.

Förslaget innehåller:

- Förtydligande angående klubbmästerskap poängberäkning

- Fieldspecial poängberäkning

- NY allround barometer

- Uppdaterade poäng för jakt & rallylydnad


Vi vill mycket gärna ha medlemmarnasåsikter om fieldbarometeren! Enkäten är öppen tills 10 November.

Feedback-enkät för fieldbarometeren:https://forms.gle/LEnUQ97ziwPuddZJ9