MedlemMedlemskap i FSK


Svenska Kennelklubben 

administrerar medlemsskapet i FSK, from 4/12-2023.

Nedan finns länkar till SKK för att registrera nya medlemmar. 

Medlemsavgifter för 2024. Sverige
Fullbetalande medlem SEK 300:-


Familjemedlem SEK 50:-


Valpköparmedlem (1:a valpen) SEK 90:-, betald av uppfödare


För att adressändra tryck härUtland
Fullbetalande medlem utland SEK 300:-Field Spaniel Klubben


kassor@fieldklubben2022.se