Att ha en Field Spaniel

Fieldens egenskaperTEMPERAMENT
Field spanieln är livlig och glad, men ändå sansad och lugn. Den är jämn i humöret, stressar inte upp sig och den skäller mycket sällan, men pratar gärna.

Field spaniels mest utpräglade drag är dess integritet.

Det är inte en hund som ögonblickligen och reservationslöst accepterar vem som helst, detta gör att man får intryck av en viss värdighet hos fielden.

Den får vara reserverad, men aldrig skygg. Field spanieln är mycket signalsäker. Behandlad med tålamod, bestämt men vänligt är den en mjuk hund som är mån om att vara till lags. Det är få som kan konkurrera med dem när det gäller tillgivenhet för ägaren, dock med ett friskt drag av småjäklighet. De är av naturen otroligt trogna sin ägare.JAKT
Field spanieln är en stötande och apporterande fågelhund. Den skall arbeta i ett zigzagmönster så nära jägaren att viltet alltid reses inom skotthåll.

När villebrådet flyger eller springer upp och då skott lossas ska hunden stanna. Efter skottet skall den på kommando apportera bytet till jägaren. Fielden är envisare än de flesta spaniels - men de är också fridsammare. Rätt tränad - med tålamod, bestämt men vänligt - blir den en utmärkt jakthund.