Ögon


Rekommendationer för ögon


Field spanieln ingår ej i något av SKKs bekämpningsprogram avseende ögon.


Field Spaniel Klubben rekommenderar:

att endast använda avelsdjur som är ögonlysta och ögonintyget bör inte vara äldre än ett år vid parningen.
Inga ögondiagnoser bör dubblas på.


Field Spaniel Klubben uppmuntrar även:
hundägare att ögonlysa sin Field spaniel, även de som inte är tänkta att gå i avel.

Detta sker då till exempel vid ett års ålder och sedan i medelålders och en gång när de blivit äldre.


Generella rekommendationer gällande avel på hundar med sjukdomar i och runt ögonen.               

                                                                 


Bakre polär katarakt

 En förändring i bakre delen av linsen som kan orsaka synnedsättningar.
Det finns misstanke om samband mellan polär och total katarakt.

 

Defekten bedöms vara ärftlig men arvsgången är inte klarlagd. Hund med bakre polär katarakt bör inte användas i avel.

 


Total katarakt

Linsen är grumlig och ögat är blint. Sjukdomen kan förekomma på ett eller båda ögonen och kan drabba även unga hundar. Total katarakt bedöms som ärftlig men arvsgången är inte säkerställd

 

Hundar med konstaterad ärftlig total katarakt bör inte
användas i avel

 


Främre Y-sömskatarakt

En troligen ärftlig katarakt som finns i främre delen av linsen. Den hittas ofta på medelålders hundar och man har inte påvisat några synnedsättningar av denna kataraktform.

 

Man bör inte para två individer som båda fått diagnosen
Främre Y-sömskatarakt.

 

 

Övrig partiell katarakt

I denna grupp finns alla de katarakter som inte stämmer in på någon av de tre beskrivningarna ovan. De allra flesta övriga partiella katarakter är harmlösa och utgör inget avelshinder. Men det förekommer även mer elakartade varianter. En del är förstadier till total katarakt. Andra är katarakter som man av erfarenhet vet kan komma att påverka synen och ha ett ärftligt inslag.

 

Rådgör med din ögonveterinär innan avel.


 

Total rentinal Dysplasi (RD)

 

Medfödd kraftig missbildning av näthinnan. Valpar föds i regel blinda. Dokumenterat recessiv arvsgång

 

Föräldrar och kullsyskon till hund med Total retinal dysplasi bör inte användas i avel.


 

Geografisk retinal dysplasi (GRD)

 

Stor sammanhängande missbildning i den övre centrala delen av näthinnan. Innebär sannolikt sämre synförmåga för det drabbade ögat. Sannolikt ärftlig. Geografisk retinal dysplasi räknas som en medfödd defekt.

 

Hund med GRD bör inte användas i avel.


 

Multifokal retinal dysplasi (MRD)

 

Många små veck eller få stora veck i den övre centrala delen av näthinnan.

 

Sannolikt ärftlig. 


 

Lindrig retinal dysplasi (Näthinneveck)

 

Man vet idag inte om näthinneveck kan ge synnedsättningar och arvsgången är inte fullt klarlagd.

 

Två individer som båda fått diagnosen näthinneveck bör inte paras med varandra. Vid användning av avelsdjur med där ena föräldern har diagnosen näthinneveck bör avkomman ögonlysas vid 6-8 veckor.

 


Entropion

 

Inåtrullning av ögonlockskanten. Detta medför irritation i ögat och ofta skador på hornhinnan. Två former, primär och sekundär typ ses hos hund.

 

Anses som ärftligt, men det finns inga vetenskapliga studier som bekräftar detta. Sjuk hund bör inte användas i avel.

 


Ektropion

 

Utåtrullning avögonlockskanten.

 

Anses som ärftligt, men det finns inga vetenskapliga studier som bekräftar detta. Sjuk hund bör inte användas i avel.

 


Distichiasis

 

Felväxande ögonhår som felaktigt utgår från körtlarna på ögonlockets kant (ofta övre). De kan bli hårda och vassa och ligga och skava mot hornhinnan.Vilket kan orsaka kraftig irritation eller smärta samt hornhinnesår.

 

Ärftlighet är inte helt utredd. Sjuk hund bör inte användas i avel.


 

Glaukom

 

För högt tryck i ögat. Smärtsamt och brukar sluta med att ögat blir blint.

Använd inte i avel såvida inte orsaken beror på skada. Vi uppmanar fieldägare att rapportera in eventuella glaukomfall till FSK.

 


Retinopati
(näthinnesjukdom)

 

Diagnosen används av SKK för olika näthinneförändringar av oklar orsak:
retinopati, sannolikt ej ärftlig,
retinopati, sannolikt ärftlig,
retinopati, PRA
liknande,retinopati

 

Retinopati, sannolikt ej ärftlig, är inget avelshinder, men para inte med hund som har någon form av retinopati. Använd inte hund med andra retinopati diagnoser i avel förrän utredning är klar.

 

 


 

SKKs information Hundars ögonhälsa:


Ögonhälsa som pdf av Berit Wallin Håkansson